Procedure / Werkwijze

Succesvol ondernemen slaagt met personeel, dat gemotiveerd is. Gemotiveerd personeel weet van aanpakken en staat voor het product wat gemaakt wordt. Zo verzorgt BV&T hoog aangeschreven trainingen, waarmee u zich kunt profileren met de recentste kennis op het gebied van bedrijfskunde, techniek en taaltrajecten. Voor maatwerk en advies vindt u in BV&T een professionele partner. Leren door doen op een interactieve manier is de aanpak. Deze methode ~learning by doing~ zorgt ervoor, dat u meer kennis verkrijgt in kort tijdsbestek.

Visie

Mensen op basis van eigen competenties in beweging brengen door een op maat gesneden ontwikkeltraject aan te bieden (tevens forwarding op het functioneringsgesprek). Door een breed pakket van diensten en producten aan te bieden is BV&T in staat mensen te bewegen en ruime kansen te creëren.

Een traject van BV&T is meestal maatwerk. Dit betekent dat een traject wordt ontworpen op basis van de competenties en leerdoelen van uw cursist of organisatie. Om de uitgangssituatie scherp in kaart te brengen, kunnen we starten met een vaardighedentest / assessment (optioneel). Op basis hiervan wordt met u als opdrachtgever besloten, welk traject wordt ingezet.


Duur en intensiteit

Maatwerk betekent dat de competenties en de omstandigheden van de cursist bepalen wat de intensiteit en duur van het traject moet zijn. De vaardighedentest / assessment geeft hierin duidelijkheid. Gezien vanuit de ruime ervaring / voorkennis van de doelgroep zijn wij in staat een goed inzicht te verschaffen over de intensiteit en duur van trajecten, die voor onze cursisten van belang zijn om het gewenste resultaat te behalen. Dit kan variëren van 12 tot 500 uur, van enkele weken tot 2 jaar, van 1 tot 10 dagdelen per week en van individueel tot groep. Maatwerk staat centraal voor één en dezelfde investering.

Praktijk

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / het programma.

Resultaat

Graag maken wij met onze opdrachtgevers afspraken over concrete resultaatsverplichtingen: de te behalen niveaustijging, aanwezigheid, integratie of gerichte resultaten van verandering. Samen met onze opdrachtgever stellen wij een projectplan op met daarin minimaal één heldere communicatiestructuur (wie communiceert met wie en wanneer).