OpleidingsplanWat is het startpunt voor een optimaal opleidingsbeleid van uw organisatie en bedrijfsvoering. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Is er meer uit uw bedrijf te halen? Ook wel eens het gevoel dat het anders, oftewel beter moet kunnen? Maar wat? En hoe? Allemaal vragen waarop de opleidingsscan het antwoord geeft.
Organisaties kennen vaak een eigen manier van werken. Dit kan leiden tot bedrijfsblindheid. Zelden krijgt u de tijd om afstand te nemen en te kijken naar uw manier van werken: de wijze van samenwerken, de communicatie, de processen. Toch bepaalt uw bedrijfsorganisatie voor een groot deel uw succes. U kunt geweldige klanten en fantastisch personeel hebben, als de samenwerking en de organisatie niet voldoen, zult u geld 'laten liggen'. Met een opleidingsscan krijgt u snel en objectief antwoord op al deze vragen. U weet precies hoe 'ver' de organisatie al is en wat er nog kan worden verbeterd en vooral ook hoe. Beschreven in een concreet plan van aanpak, waarmee u zelf direct aan de slag kunt.


  Doel
 • Wanneer is een opleidingsscan geschikt voor uw bedrijf:
 • Als u concrete problemen heeft, die u opgelost wilt zien.
 • Als u voelt, dat er 'iets' niet helemaal goed loopt, maar u weet niet exact waar de oorzaken liggen.
 • Als alles goed gaat, maar u een preventieve 'keuring' van uw bedrijf wenst.
  Inhoud
 • Bij de opleidingsscan wordt uw organisatie op de volgende aspecten doorgelicht en beoordeeld:
 • Hoe is de onderlinge samenwerking?
 • Hoe zijn de informatiestromen. Wordt er wel goed en voldoende overlegd?
 • Wat is de kwaliteit van de calculatie, de werkvoorbereiding en de uitvoering?
 • Hoe doet u het zelf als ondernemer?
 • Hoe is uw klantenbestand opgebouwd. Zit u wel in het goede marktsegment?
 • Hoe is uw financiële bewaking en controle ingericht?
 • Hoe staat het met de kostenbewaking en de nacalculatie?
 • Heeft u niet teveel overhead?
 • Kloppen de gebruikte opslagpercentages wel in verhouding met de kosten?
 • Welk opslagpercentage moet u eigenlijk doorberekenen?
 • Heeft u een visie, een strategie?
 • Specifieke vragen, die u vooraf aangeeft en waarop u een antwoord wilt.
  Werkwijze

 • In een intakegesprek bij uw bedrijf wordt de werkwijze doorgenomen en u bepaalt met welke medewerker een interview wordt afgenomen.
 • De adviseur houdt bij uw bedrijf interviews met een aantal medewerkers: Het tijdsbeslag voor uw organisatie blijft beperkt tot de interviews.
 • De adviseur voert op basis van uw jaarrapporten een financieel onderzoek uit.
 • In een helder rapport beschrijft de adviseur zijn bevindingen.
 • In een persoonlijk gesprek bij uw bedrijf licht de adviseur zijn adviezen toe.
 • Indien gewenst, kan de adviseur u helpen om de verbeteringen door te voeren.