Uw Traject


In-Company
Onze werkwijze bij in-company trajecten: U kunt online uw informatie downloaden of (offerte) aanvragen. Tijdens deze aanvraag vragen wij ook naar uw doelstelling. Indien nodig zullen wij u benaderen voor een oriënterend gesprek, waarin uw vraag nader wordt besproken. Na deze fase zullen de uitkomsten worden opgenomen in het doelstellingsformulier. De aanpak en agenda voor de uitvoering en implementatie van het trainingstraject wordt met de trainer / docent afgestemd. Om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen wordt er tussentijds met u als opdrachtgever geëvalueerd. Hierbij is open communicatie en transparantheid van zeer groot belang. Tot slot zullen aan het eind van het traject evaluatiegesprekken plaatsvinden met de opdrachtgever en kunnen er eventueel aanvullende afspraken worden gemaakt om de resultaten te waarborgen door bijvoorbeeld coaching on-the-job, terugkomdagen, aanvullende trainingen en intervisie.

Open inschrijving
Onze werkwijze bij open inschrijving: Na aanmelding zal er een intake formulier worden opgestuurd met daarop een aantal specifieke vragen gericht op de training. Na retournering van het intake formulier zal er door de trainer telefonisch contact worden opgenomen met de deelnemer. Tijdens dit gesprek wordt er dieper ingegaan op de deelnemer, zijn verwachtingen van de training en zijn persoonlijke leerdoelen. Mocht het voor de training of voor zijn leerdoel nodig zijn, dan wordt er in overleg met de deelnemer, contact gezocht met zijn leidinggevende. Aan het eind van elke training zal er een evaluatieformulier worden uitgereikt. Hierop kan worden aangegeven wat de deelnemer van de inhoud van de training vond in relatie tot zijn leerdoelen, het trainingsniveau, wat de deelnemer heeft geleerd, wat hij heeft gemist en wat hij van de trainer vond. Tot slot zal er na de training contact met de deelnemer worden opgenomen en kunnen er eventueel aanvullende afspraken worden gemaakt om de resultaten te waarborgen.